421831550_104907_8816845338847635213

توضیحات محصول

مرجع تخصصی بازاریابی و کسب‌وکار تحت نظارت علیرضا قنادان مدرس Professional MBA در دانشگاه تهران