421802829_45795_8957530147819471687

توضیحات محصول

مهندسی صنایع و مدیریت ایران (درج تبلیغات با هزینه استثنایی)
مدیر کانال: @SAie1990
مدیر تبادلات: @farzadbe