421305274_19820_8634340470858835905

توضیحات محصول

مباحث روز مدیریت، اقتصاد، سرمایه و پول به زبان ساده.
ارتباط با کانال: @yourconsultant